Välkommen till Qvinns

Qvinns verksamhet vilar på två ben. Det ena delen är träning och hälsa med fokus på kvinnohälsa. Alltid med personen i centrum oavsett var du är i livet. Den andra delen i verksamheten är utbildning inom vård- och omsorg genom Vård och Omsorgslyftet samt HLR och Första hjälpen. Vi riktar vår verksamhet både till privatpersoner och företag.

Vi möter dig där du är och vill hjälpa dig att göra skillnad.

 

Aktuellt just nu:

  • Vård och Omsorgslyftet håller utbildning i basal hygienrutin och färdighetsträning.
  • Hygien Control Box, egenkontroll av följsamhet till god handhygien/handdesinfektion
  • Online pass i Core Stability m.m. all info hittar du under träning eller på vår facebook.

Kalender