Utbildning HLR och första hjälpen

Utbildningen är riktad både till företag och privatpersoner och ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna/barn och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också behandla en person med luftvägsstopp. Det är viktigt med regelbunden repetition och praktisk övning. Genom HLR-kurs och Första hjälpen-utbildning med praktisk träning kan den som kommer i en situation där någon plötsligt skadas, drunkning eller blir sjuk både våga och klara av agera för att hjälpa.

HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.

För mer information och bokning av utbildning kontakta oss.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska också finnas tillräckligt antal personer tillgängliga som kan ge första hjälpen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter hålls aktuella.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 ”Första hjälpen och krisstöd” beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.

Nästa utbildning i vuxen HLR med hjärtstartare är 15/1 och Barn HLR 22/2, kl 13-15.

Ring eller mejla för att boka plats. Välkommen!