Utbildning inom vård- och omsorg, HLR och första hjälpen

Vi erbjuder dig inom vård- och omsorg, hemtjänst eller LSS boende, utbildning/fortbildning och/eller praktisk träning för att rusta dig inför framtida krav/behov.

Genom Qvinns och vård- och omsorgslyftet erbjuds du som medarbetare både teori och praktisk träning. Praktisk träning ger färdighet och färdighet ger säkerhet.

Vi erbjuder

Genom att varva teori med praktisk träning blir inlärningen effektivare och teoretisk kunskap omsätts till praktiskt handlande. Vi har stort fokus på:

  • Hygien och smittspridning
  • Rehabiliterande förhållningssätt
  • Lagar och förordningar
  • Sjukdomslära
  • Hjälpmedel
  • Ergonomi
  • Vård i livets slut
  • Bemötande, sekretess, dokumentation

Hygien, inkluderar basal hygien rutin inklusive skyddskläder och skyddsutrustning samt vårdhygien.

Nyhet nu lanserar vi Hygiene Control Box, för utbildning och/eller egenkontroll av handhygien! Finns till försäljning från vecka 50!

HLR, utbildningen är riktad både till företag och privatpersoner och ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna/barn och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också behandla en person med luftvägsstopp. Det är viktigt med regelbunden repetition och praktisk övning. Genom HLR-kurs och Första hjälpen-utbildning med praktisk träning kan den som kommer i en situation där någon plötsligt skadas, drunkning eller blir sjuk både våga och klara av agera för att hjälpa.

HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.

För mer information är du välkommen att kontakta oss.

Ring eller mejla för offert. Välkommen!