HLR och Första hjälpen

HLR, utbildningen är riktad både till företag och privatpersoner och ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna/barn och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också behandla en person med luftvägsstopp. Det är viktigt med regelbunden repetition och praktisk övning. Genom HLR-kurs och Första hjälpen-utbildning med praktisk träning kan den som kommer i en situation där någon plötsligt skadas, drunkning eller blir sjuk både våga och klara av agera för att hjälpa.

HLR-kurserna följer HLR-rådets riktlinjer.