Vård- och Omsorgslyftet

Vi erbjuder dig inom vård- och omsorg, hemtjänst eller LSS boende utbildning och/eller praktisk träning för att rusta dig och dina medarbetare inför framtida krav/behov.

 

Vi arbetar enligt tankesättet ”blended learning” som är en blandning av olika lärmiljöer. En kombination av ett WEB baserat lärande, praktisk träning/simulering och föreläsningar.

 

Önskar ni kommer vi ut till er arbetsplats.

Vi skräddarsyr utbildning och den praktisk träning i nära samarbete med er. Vi möter er där ni är i ert behov av teoretisk kunskap oavsett om ni önskar vissa delar via webben eller lärarlett så kommer, Vård- och Omsorgslyftet erbjuda en helhetslösning med teori och praktik.

 

Vi erbjuder:

 • Hygien
 • Rehabiliterande förhållningssätt
 • Lagar och förordningar
 • Sjukdomslära
 • Bedömning av vitala parametrar
 • Munhälsa
 • Hjälpmedel
 • Ergonomi
 • Vård i livets slut
 • Ledarskap
 • Bemötande, kommunikation, sekretess, dokumentation