Funktionell Träning

Träningsformen och begreppet kommer från sjukgymnastiken samt rehabiliteringen där vardagssituationer som att resa sig upp från en stol användes för att stärka patienter i sin vardag efter en skada eller operation. Idag har träningsformen anammats av såväl elitidrottare som motionärer för att stärka kroppen till ett funktionellt arbete i både den övriga träningen som i vardagen. Funktionell träning är en blandning av styrka, rörlighet, balans och koordinationsförmåga där många muskelgrupper aktiveras samtidigt.

Inom funktionell träning kommer vi erbjuda olika pass så som Core Stability, Cirkelfys m.m.