Schema

På passen har vi en gräns på två personer för att passet skall äga rum, är det inte fler än en som bokat en halvtimme innan passets start blir det inställt.

Schema